Fons Next Generation

Ajuntament de L'Escala

Pla de sostenibilitat turística l'Escala, mar d'Empúries sostenible

Antecedents de la subvenció NextGenerationEU

El Pla de recuperació per a Europa té per objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital. Amb aquesta finalitat, les institucions europees han creat l'instrument NextGenerationEU (NGEU), amb 750.000 milions d'euros, per finançar projectes transformadors.

El Pla Next Generation EU (NGEU) està format per dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU, complementaris a la resta de recursos previstos en el pressupost de la UE.

Marc del projecte

El projecte es troba enmarcat en la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En concret, el programa representa la submesura 2 del component 14 Inversió 1 (C14.I1), Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, del Component núm. 14 del PRTR, Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.

Dades del projecte

Import del projecte: L'import total del projecte és de: 2.520.000€ (Iva inclòs), dels quals 2.520.000 € són finançats pel Fons NextGenerationEU.

Període d'execució del projecte: Anualitats 2023, 2024, 2025, 2026

Nom del projecte: Plans de sostenibilitat turística en destinació de l'Ajuntament de l'Escala : l'Escala, mard'empúries sostenible.

OBJECTIUS:

L'objectiu és convertir el lloc que van escollir les civilitzacions gregues i romanes per entrar a la Península Ibèrica fa més de 2.500 anys en paradigma de destinació sostenible de litoral al segle XXI. Per això l'Escala - Mar d'Empúries presenta un projecte transformador amb una visió clara al voltant de la potenciació del patrimoni natural, històric i cultural i la posada en valor el seu aprofitament turístic sostenible, com a complement al sol i platja, i el seu ús i gaudi tot l'any contribuint a la desestacionalització turística del territori.

Els objectius per donar compliment a l'objectiu general es detallen a continuació:

 • 1. Regenerar el litoral, amb actuacions concretes en l'àmbit de platges resilients, la gestió i preservació de dunes o el projecte d'ECO platges amb la reducció de plàstics al litoral.
 • 2. Augmentar l'eficiència energètica amb múltiples accions resultat dels objectius de l'oficina de transició energètica i en llocs dús turístic com el centre comercial o la piscina.
 • 3. Millorar espais i infraestructures públiques on destaquen la millora de lespai daccés i presentació de les Ruïnes de Empúries per a una optimització de la visita turística o el Passeig Lluís Albert de connexió entre platja i centre municipal.
 • 4. Realitzar actuacions d'embelliment manifestat en diverses actuacions a l'entorn natural, accés a parcs i cultural com el de la Torre de Montgó com a element emblemàtic de la destinació.
 • 5. Frenar/lluitar contra el canvi climàtic a les destinacions litorals més vulnerables; en aquest àmbit es presenten diferents línies de transformació de sistemes energètics així com el foment del canvi de mobilitat amb itineraris sostenibles i mobilitat marítima.
 • 6. Desenvolupar la complementarietat amb altres productes i territoris, com els espais rurals propers, per aconseguir-ne una oferta més diversificada i atractiva, connecta directament els recursos turístics amb l'oferta turística rural que són necessaris per accedir-hi i que es posicionen i complementen amb el seu valor natural, paisatgístic i enogastronòmic.
 • 7. Consolidar la qualitat de loferta allotjativa; la present intervenció és resultat de la participació públic - privada(especialment representada pel sector de l'allotjament) sent algunes actuacions peticions pròpies a fi de consolidar la seva oferta tot l´any.
 • 8. Crear activitats i productes o desenvolupar nous productes lligats a una oferta complementària del sol i platja que ajudin a la desestacionalització de l'oferta: sens dubte aquest és un dels punts forts de la present intervenció presentant al territori un catàleg de productes turístics dús i gaudi 365 dies a lany.
 • 9. Reconvertir infraestructures situades a la costa i infraestructures de transport, amb actuacions com la del passeig Lluís Albert, ja projectat, que ha de transformar el front de mar del destí.
 • 10. Reduir la saturació aplicant tecnologia a la gestió dels fluxos turístics i gestionar la capacitat d'acollida amb elements de sensòrica; es potencien diferents fórmules ditineraris seguint el projecte de mobilitat sostenible municipal amb espais dissuasius i nous itineraris de vianants i ciclables.
 • 11. Restaurar els ecosistemes, principalment els relacionats amb les dunes a platges i els dels accessos als 2 parcs naturals. Cal destacar també el projecte Peix Blau de preservació i posada en valor de l'espècie.

També s'hi afegeixen els següents:

 • 12.Posada en valor del valor del patrimoni natural, històric i cultural com a element singular en un entorn de sol i platja. L'Escala - Mar d'Empúries presenta un projecte completament diferenciador i singular en aquest àmbit oferint al territori.. productes nous que amplien l'oferta turística tot l'any.
 • 13.Contribuir a laccessibilitat dels recursos turístics amb un turisme per a tots. L'aposta pel Tourism for All també és un punt fort de la proposta advocant no només per uns recursos sostenibles sinó també accessibles per a tothom.

EIXOS i ACTUACIONS

...
Eix 1
Transició verda i sostenible amb un total de 5 actuacions Parc natural de cultura i patrimoni del paratge de la Torre Montgó
...
Eix 2
Millora eficiència energètica amb un total de 4 actuacions
...
Eix 3
Transició digital amb un total de 5 actuacions que representa el 12.4% de la inversió.
...
Eix 4
Competitivitat amb un total de 4 actuacions que representa el 45.4% de la inversió.

Notícies

...

Copyright © Aj. de L'Escala 2024